06.04.2017 15:42
 Версія для друку

Протокол засідання колегії Держводагентства № 1

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
 
 
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ
 
 
30 березня 2017 року                                                                                      № 1
 
м. Київ
 
 
Головувала: голова колегії, Голова Агентства І.Овчаренко.
Присутні: члени колегії, запрошені особи – керівники обласних та басейнових управлінь водних ресурсів, управлінь каналів, структурних підрозділів апарату Агентства (за списком).
Усього 53 особи.
Порядок денний засідання додається.
 
1. Про пріоритетні завдання щодо експлуатації водогосподарських систем у 2017 році
СЛУХАЛИ: В.Розгона – начальника управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Держводагентства.
ВИСТУПИЛИ: І.Овчаренко, О.Лисюк.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про пріоритетні завдання щодо експлуатації водогосподарських систем у 2017 році взяти до відома.
2. Керівникам водогосподарських організацій:
2.1. Вжити необхідних заходів щодо безумовного виконання завдань, затверджених наказами Держводагентства від 12.12.2016 № 192 «Про підготовку систем та об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу до роботи у 2017 році» та від 10.01.2017 № 2 «Про основні напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарського-меліоративного комплексу у 2017 році»;
2.2. Забезпечити організоване розгортання та проведення поливного сезону у поточному році;
2.3. До 28.04.2017 опрацювати питання щодо формування вартості послуг з подачі води на полив та зволоження з урахуванням індексу інфляції за 2016 рік;
2.4. З метою підвищення ефективності подачі води на полив запропонувати власникам зрошуваних угідь послуги лабораторій водогосподарських організацій щодо надання інформації про вологозапаси ґрунту та рекомендацій щодо проведення поливів;
2.5. Забезпечити своєчасне подання упрексплуатації (Розгон) щочетверга протягом поливного сезону інформації про хід подачі води на полив та розрахунків споживачів за отримані послуги з подачі води;
2.6. Продовжити роботу із землевласниками та землекористувачами осушених земель з укладання договорів на зволоження;
2.7. Забезпечити раціональне використання енергетичних ресурсів та виконання планових заходів з енергозбереження;
2.8. Вивчити можливість реалізації договорів енергосервісу у водогосподарських організаціях та до 15.04.2017 надати відповідні пропозиції упрексплуатації;
2.9. Забезпечити збільшення надходження коштів на спеціальний рахунок бюджету від надання платних послуг автотранспортною технікою і механізмами;
2.10. Забезпечити належне обґрунтування та якісну підготовку матеріалів щодо списання автотранспортних засобів, машин та механізмів;
2.11. Забезпечити безумовне виконання заходів з охорони праці, пожежної і дорожньої безпеки;
2.12. У двотижневий строк переглянути розподіл кошторисних призначень між апаратами обласних, басейнових управлінь і підпорядкованими організаціями та здійснити їх перерозподіл;
2.13. Активізувати залучення коштів місцевих бюджетів для реалізації державних цільових програм, утримання та розвитку державного водогосподарського комплексу;
2.14. Активізувати роботу з органами місцевого самоврядування (різних рівнів) у частині внесення пропозицій щодо виконання природоохоронних заходів на водних об’єктах за рахунок Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;
2.15. Розпочати роботу з обладміністраціями щодо розробки регіональних програм з розчистки та регулювання русел річок із залученням інвестиційних коштів;
2.16. З метою забезпечення населення та галузей економіки водними ресурсами з урахуванням фактичної та прогнозованої водогосподарської обстановки забезпечити:
- наповнення до проектних позначок водосховищ та ставків;
- своєчасне встановлення режимів роботи основних водосховищ і водогосподарських систем, забезпечуючи їх дотримання усіма учасниками водогосподарського комплексу;
- акумулювання води на осушувальних системах для запобігання пожежам на торфовищах;
- обстеження технічного стану гідротехнічних споруд та оновлення знаків водоохоронних зон;
2.17. Провести активну роз’яснювальну роботу з населенням щодо неприпустимості створення перешкод руху води на штучних та природних водотоках;
2.18. Інформацію про діяльність висвітлювати на сайтах, у тижневих довідках про водогосподарську обстановку у засобах масової інформації;
2.19. У рамках проведення Місячника благоустрою та Дня довкілля приділити належну увагу приведенню водних об’єктів та гідротехнічних споруд до належного естетичного стану, оновити інформаційні знаки;
2.20. З метою нагородження працівників водогосподарських організацій нагородами вищих органів влади до Дня працівників водного господарства подати завчасно відповідні пропозиції.
3. Дніпровському БУВР (Букрєєв) забезпечити постійний моніторинг якісного стану води у водосховищах Дніпровського каскаду, а також дотримання усіма учасниками водогосподарського комплексу рішень Міжвідомчої комісії.
4. Дністровсько-Прутському БУВР (Кавуля) впровадити «АІВС-Прикарпаття» презентувавши на засіданні секції науково-технічної ради з управління водними ресурсами.
5. БУВР Росі (Бабій) спільно з обласними управліннями водних ресурсів забезпечити моніторинг екологічної ситуації в басейні, у тому числі на питному водозаборі м. Корсунь-Шевченківський, та дотримання встановлених режимів роботи.
6. Управлінню каналу Дніпро-Інгулець (Панченко) забезпечити виконання регламенту промивки р. Інгулець.
7. Упрексплуатації забезпечити контроль та своєчасне подання керівництву Агентства інформації про хід поливної кампанії, кількість електроенергії, використаної для подачі води на полив, проведення розрахунків за послуги водогосподарських організацій з подачі води на зрошення, виконання ремонтних робіт.
8. Відділу зв’язків з громадськістю та документообігу (Ковтуненко) забезпечити розміщення презентаційних матеріалів на офіційному веб-сайті Агентства та у соціальній мережі Facebook.
 
2. Про заходи щодо запровадження енергосервісних договорів у 2017 році
СЛУХАЛИ: І.Сірого – начальника відділу енергозбереження, механізації та охорони праці управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Держводагентства.
ВИСТУПИЛИ: І.Овчаренко, М.Хорєв.
ВИРІШИЛИ:
1. Упрексплуатації:
1.1. Забезпечити постійний контроль за виконанням водогосподарськими організаціями заходів з енергозбереження, дотриманням питомих норм витрат електроенергії на перекачку води і граничних обсягів витрат паливно-енергетичних ресурсів;
1.2. Продовжити роботу щодо розробки дієвого механізму впровадження договорів енергосервісу у водогосподарських організаціях Держводагентства;
1.3. Здійснювати контроль за ефективним використанням автотранспортних засобів, машин та механізмів водогосподарської галузі. Для підвищення ефективності використання наявної техніки і механізмів продовжити роботу щодо їх перерозподілу між водогосподарськими організаціями;
1.4. Посилити контроль за виконанням наказів Держводагентства зі списання та передачі автотранспортних засобів, машин та механізмів;
1.5. Організувати протягом квітня-травня поточного року перевірку на місцях виконання робіт з підготовки зрошувальних та осушувальних систем до роботи у вегетаційний період і використання техніки та механізмів з наданням керівництву Агентства відповідної аналітичної інформації.
 
3. Про співпрацю Одеського облводресурсів із водокористувачами з питань підготовки до роботи водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2017 році
СЛУХАЛИ: В. Потопа – начальника Одеського обласного управління водних ресурсів.
ВИСТУПИЛИ: І.Овчаренко, М.Хорєв.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про співпрацю Одеського облводресурсів із водокористувачами з питань підготовки до роботи водогосподарсько-меліоративного комплексу у 2017 році взяти до відома.
2. Надати до 10.04.2017 упрекономіки (Ткачук) інформацію про формування вартості послуг з подачі води населенню груповими водопроводами Одеської області, що належать до сфери управління Агентства.
 
4. Про відновлення працездатності зрошувальних систем на умовах державно-приватного партнерства
СЛУХАЛИ: В.Кириленка – заступника начальника Полтавського обласного управління водних ресурсів.
ВИСТУПИЛИ: І.Овчаренко, О.Лисюк.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про відновлення працездатності зрошувальних систем на умовах державно-приватного партнерства взяти до відома.
2. Полтавському облводресурсів (Фомичов) на наступному засіданні колегії Агентства поінформувати про конкретні практичні аспекти здійснення державно-приватного партнерства Полтавським облводресурсів.
 
5. Про розроблення програми з розчищення русел річок та залучення коштів ЄС на проведення робіт на осушувальних системах
СЛУХАЛИ: В.Чіпака – начальника Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса.
ВИСТУПИЛИ: І.Овчаренко, М.Хорєв, О.Лисюк, А.Кавуля, М.Урупа.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про розроблення програми з розчищення русел річок та залучення коштів ЄС на проведення робіт на осушувальних системах взяти до відома.
2. БУВР Тиси (Чіпак) внести пропозиції щодо організації проведення наради з питань виконання руслоочисних робіт на річках.
3. Упрекономіки забезпечити співпрацю з Мінприроди та Мінфіном щодо співфінансування у 2018 році з державного бюджету комплексу протипаводкових робіт в Закарпатській області.
 
6. Про участь в міжнародних проектах з питань гідротехнічної меліорації земель
СЛУХАЛИ: Р.Кравчука – начальника Волинського обласного управління водних ресурсів.
ВИСТУПИЛИ: І.Овчаренко, О.Лисюк.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про участь в міжнародних проектах з питань гідротехнічної меліорації земель взяти до відома.
2. Волинському облводресурсів разом з упрводресурсів (Лисюк) внести пропозиції щодо організації проведення наради щодо підготовки заявок для участі в міжнародних проектах з питань гідротехнічної меліорації земель.
 
7. Щодо запобігання та протидії корупції у водогосподарських організаціях Держводагентства
СЛУХАЛИ: Ю.Лебідь – завідувача юридичного сектору Держводагентства.
ВИСТУПИЛИ: І.Овчаренко, М.Хорєв.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію щодо запобігання та протидії корупції у водогосподарських організаціях Держводагентства взяти до відома.
2. Керівникам водогосподарських організацій забезпечити неухильне виконання вимог чинного законодавства щодо запобігання та протидії корупції.
 
8. Про громадські організації водогосподарського спрямування
СЛУХАЛИ: М.Урупу – начальника Управління водних ресурсів у місті Києві та Київській області.
ВИСТУПИЛИ: О.Андрєєв, І.Овчаренко.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про громадські організації водогосподарського спрямування взяти до відома.
2. Продовжити роботу громадських організацій водогосподарського спрямування.
 
9. Про відзначення працівників водогосподарської галузі з нагоди Дня працівників водного господарства
СЛУХАЛИ: О.Сергу – завідувача сектору з управління персоналом Держводагентства.
ВИСТУПИЛИ: І.Овчаренко, В.Розгон.
ВИРІШИЛИ:
1. З метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній, службовій діяльності, за особливі заслуги під час виконання службових обов'язків, за вагомий внесок у забезпечення національної економіки водними ресурсами, багаторічну та сумлінну працю порушити клопотання перед Президентом України щодо нагородження працівників водогосподарської галузі (за списком) орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, присвоєння почесного звання «Заслужений природоохоронець України», присвоєння почесного звання «Заслужений працівник сільського господарства України», нагородження медаллю «За працю і звитягу»; порушити клопотання перед Головою Верховної Ради України щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України, Грамотою Верховної Ради України; порушити клопотання перед Кабінетом Міністрів України щодо нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, щодо оголошення Подяки Прем’єр-міністра України.
 
 
Голова колегії,
Голова Агентства І.Овчаренко
 
Протокол вела секретар колегії В.Ковтуненко