27.06.2017 09:58
 Версія для друку

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного агентства водних ресурсів України з питань запобігання корупції

                                             Додаток 1
                                                                                  до звіту за результатами оцінки
                                                                                    корупційних ризиків у діяльності
                                                                             Державного агентства водних
                                                       ресурсів України

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного агентства водних ресурсів України з питань запобігання корупції, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

 

з/п
Ідентифікований
корупційний ризик
Опис ідентифікованого корупційного ризику
Чинники корупційного ризику
Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією
 
І. Питання організаційно-управлінської діяльності Держводагентства
1.
 
 
 
2.
Суперечність між положенням різних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Держводагентства
 
 
Застарілість деяких
нормативно-правових актів
Виникнення суперечності між положеннями деяких нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Держводагентства,  під час приведення підзаконних правових актів у відповідність до новоприйнятих законів, дає можливість посадовим особам  готувати проекти рішень,  спираючись на  нормативний акт, який може містити протиріччя, застарілі норми, які врегульовуються на власний розсуд посадової особи
Досить тривалий процес внесення змін до нормативно-правових актів
 
Притягнення посадових осіб  до відповідальності, втрата репутації Держводагентства
 
3.
Наявність корупційних чинників у організаційно-розпорядчих документах Держводагентства
Недотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про державну службу» під час підготовки проектів організаційно-розпорядчих документах може потягнути за собою порушення норм вищезазначених  законів, порушити законні права та інтереси працівників, спричинити шкоду  репутації Держводагентства
Порушення процедури погодження  внутрішніх  документів Держводагентства з юридичним сектором, головним спеціалістом з питань запобігання корупції та першими особами
Притягнення посадових осіб  до відповідальності, втрата репутації Держводагентства
4.
Наділення посадових  осіб дискредиційними повноваженнями, сукупністю прав та обов’язків, що надають можливість на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень
Наділення посадових  осіб дискредиційними повноваженнями, сукупністю прав та обов’язків, що надають можливість посадовій особі на власний розсуд визначити вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд, відсутність чітко визначених меж повноважень можуть сприяти вчиненню  корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, а саме перевищенню повноважень посадової особи та іншим зловживанням,  порушенням норм чинного законодавства України
Порушення законодавчих або внутрішніх актів, які б закріплювали повноваження посадових осіб Держводагенства в частині взаємодії з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання корупції
 
Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держводагентства, судові процеси проти Держводагентства
5.
Неналежна організація роботи з ведення діловодства в апараті Держводагентства, у т.ч. в електронній формі службової кореспонденції через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади
Недотримання вимог організації роботи з ведення діловодства в апараті Держводагентства, в тому числі  в електронній формі службової кореспонденції через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади,  порушення норм  Інструкції  з діловодства, затвердженої наказом Держводагенства від 14.01.2016 № 3  
 
Порушення процедури здійснення контролю за дотриманням вимог Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів АРК, місцевих органів виконавчої влади, яка затверджена постановою  Кабінетом Міністрів України від 30.11.11 № 1242
Притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення ділової репутації Держводагентства
6.
Неналежне використанням печаток і штампів Держводагентства
Недостатній контроль за використанням печаток і штампів Держводагентства може спричинити  вчинення  корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення
Порушення чітко врегульованої процедури контролю за використанням печаток і штампів
Притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення ділової репутації Держводагентства
7.
Відсутність колективного договору Держводагентства
 
Відсутність діючого колективного договору Держводагентства може спричинити грубі порушення прав працівників щодо внутрішнього трудового розпорядку, оплати праці, відпочинку, заохочувань та дисциплінарних стягнень, захисту порушених прав
Відсутність колективного договору Держводагентства
 
Порушення прав працівників, втрата репутації  Держводагентства, судові процеси проти Держводагентства
ІІ. Система внутрішнього контролю
8.
Низький рівень системи внутрішнього контролю
Низький рівень системи внутрішнього контролю може спричинити  прийняття посадовими особами Держводагентства неналежних управлінських рішень, які спричинять порушення законодавства про боротьбу з корупцією або нанесуть шкоди (збитків) інтересам держави
 
Відсутність внутрішнього акта, який би визначив порядок та посадових осіб, відповідальних за здійснення на постійній основі внутрішнього контролю  за діяльністю структурних підрозділів Держводагентства та його посадовими особами
Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держводагентства, судові процеси проти Держводагентства
ІІІ. Кадрова політика
9.
Недоброчесність посадових осіб Держводагентства при виконанні посадових обов’язків
Недоброчесність посадових осіб Держводагентства при виконанні посадових обов’язків  може спричинити вчинення  корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, а також грубого порушення Закону України «Про державну службу»
Порушення посадовими особами Держводагентства своїх посадових обов’язків
 
 
Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держводагентства 
10.
Неналежне виконання посадовими особами Держводагентства завдань і функцій, визначених положеннями та  посадовими інструкціями
 
 
Відсутність чітких критеріїв щодо  оцінки належності та якості виконаних обов`язків, доброчесності та   компетентності працівників Держводагентства може спричинити неналежне виконання посадовими особами своїх обов`язків, зазначених посадовими інструкціями, прийняття некоректних управлінських рішень та дій, пов`язаних із корупцією
Відсутність контролю за належністю та якістю виконання посадовими особами покладених на них функцій та завдань, порушення критеріїв оцінки якості та належності виконання посадовими особами своїх обов’язків
Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держводагентства,  судові процеси проти Держводагентства
11.
Недотримання вимог Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Недотримання вимог Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби у зв’язку із недоброчесністю або відсутність належної кваліфікації осіб, що проводять конкурс на зайняття посад державної служби,  можуть спричинити  не можливість встановити  професійну компетентність кандидата або на власний розсуд прийняти рішення про відповідність/невідповідність кандидата посаді
Порушення вимог Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держводагентства,  судові процеси проти  Держводагентства
12.
Недотримання вимог щодо кваліфікації державних службовців під час прийому на вакантні посади (низький рівень добору персоналу)
Відсутність критеріїв професійної підготовки  та професійної компетенції осіб, відповідальних за прийом на вакантні посади Держводагенства, Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держводагентства,  судові процеси проти Держводагентства, може спричинити прийом на роботу осіб незалежно від їх відповідності кваліфікаційним вимогам на власний розсуд
Порушення критеріїв відповідності кваліфікаційним вимогам
 
Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держводагентства,  судові процеси проти  Держводагентства
13.
Виникнення конфлікту інтересів
Виникнення порушень посадовими особами, які відповідальні за кадрове забезпечення Закону України «Про державну службу», Закону України «Про запобігання корупції»  може спричинити виникнення конфлікту інтересів
Порушення Закону України «Про державну службу», Закону України «Про запобігання корупції» 
Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держводагентства,  судові процеси проти Держводагентства
ІV. Питання державних закупівель
14.
Необґрунтованість застосування переговорної процедури закупівлі
 Необгрунтованістьі процедури укладання договорів без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість  не перевищує 200 тис.грн., надає можливість посадовим особам  Держводагентства здійснювати вказані дії на власний розсуд, що може спричинити вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення
Порушення порядку здійснення закупівель без використання електронної системи, за умови, що варнтість  предмета закупівлі не перевищує 200 тис.грн.
 
Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держводагентства
V. Питання взаємодії структурних підрозділів Держводагентства, її посадових осіб з суб’єктами водогосподарської діяльності
15.
Безпосереднє спілкування працівників Держводагентства з заявниками в процесі розгляду документів та можливість передачі службової  інформації суб’єктам водогосподарської діяльності неофіційним шляхом
Наявність безпосереднього спілкування працівників Держводагентства з заявниками в процесі розгляду документів та можливість передачі службової  інформації суб’єктам водогосподарської діяльності неофіційним шляхом, яке може призвести до вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення
Відсутність внутрішнього положення  про порядок обробки запитів та розгляду документів, які стосуються компетенції Держводагентства, без особистого прийому по пошті, електронній пошті та т.п
Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держводагентства
16.
Недоброчесність державних службовців при виконанні посадових обов’язків під час
здійснення перевірок
Відсутність  доброчесності державних службовців при виконанні посадових обов’язків під час  здійснення перевірок, яке може спричинити негативні наслідки у вигляді порушення законних прав юридичних та фізичних осіб, а також призвести до вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення та нашкодити інтересам держави
Відсутність внутрішнього механізму, який б регламентував порядок звітності, надання прозорої інформації юридичному сектору та  вищій посадовій особі
Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держводагентства
VІ. Питання антикорупційного законодавства
17.
Неналежне виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон)
Неналежне  виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами Держводагентства може призвести до вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення та нашкодити інтересам держави, порушити інші права та свободи осіб
 
Порушення проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком. Необхідність консультацій спеціаліста з питань запобігання  корупції та його  допомоги в заповненні  декларацій
Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держводагентства
 
18.
Неналежне виконання вимог іншого антикорупційного законодавства
Неналежне виконання вимог  антикорупційного законодавства України посадовими особами Держводагентства може призвести до вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення та нашкодити інтересам держави, порушити інші права та свободи осіб
 
Порушення виконання вимог антикорупційного законодавства. Відсутність роз’яснювальної роботи серед працівників із залученням спеціаліста з питань запобігання корупції, відсутність моніторингу оновлення чинного антикорупційного законодавства України  юридичним сектором з наступним повідомленням про зміни посадових осіб Держводагентства
Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Держводагентства