23.02.2018 15:43
 Версія для друку

Інформація про якісний стан поверхневих вод за даними моніторингу у системі Держводагентства за січень 2018 року

Якісний стан поверхневих вод обумовлюється багатьма факторами, у тому числі і сезонними змінами. Зазвичай у зимовий період покращуються  показники – складові гідрохімічного стану природних вод.
У басейні р. Дніпро у верхніх водосховищах Дніпровського каскаду (Київському, Канівському) та у Кременчуцькому якісний стан води порівняно з груднем дещо покращився. Знизилися показники органічного забруднення води (ХСК) до 20÷22 мгО/дм3 та концентрація марганцю - до 0,06 мг/дм3 і менше.
Проте у пониззі Кременчуцького водосховища та у Кам’янському, зокрема у створах питних водозаборів міст Кременчука та Горішні Плавні, підвищився до 34÷36 мгО/дм3 показник ХСК, вміст амонію сольового зріс до 1,24 мг/дм3, марганцю - до 0,13 мг/ дм3. Зберігається підвищена кольоровість води та концентрація фосфатів і заліза.
У створах Дніпровського і Каховського водосховищ та пониззя Дніпра  ситуація протягом січня залишалася на рівні минулого місяця.
У створах питних водозаборів показник ХСК складав близько 25÷26 мгО/дм3 у м. Дніпро (Кайдаки), 23 мгО/дм3 - у м.Запоріжжя, 22 мгО/дм3 –у м. Енергодар, 26 мгО/дм3 – у м. Херсон.
За результатами моніторингу води у січні у більшості контрольних створів басейну р. Дніпро вміст розчиненого у воді кисню збільшився (до 9 мгО2/дмі вище), концентрації  забруднюючих речовин суттєво не змінилися. Проте, фіксувалися і випадки низьких концентрацій розчиненого кисню у воді, зокрема у таких створах: 280 км, р. Хорол, права притока р. Псел, с. Панасовка, вище технічного водозабору м. Липова Долина (2,7 мгО2/дм3) та 259 км, р. Сула, ліва притока р. Дніпро, технічний водозабір м. Ромни (2,5 мгО2/дм3). У останньому створі зафіксовано високе значення ХСК (42 мгО/дм3).
У всіх створах,  що контролювалися у січні у басейні р. Десна, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, спостерігалося підвищення вмісту розчиненого у воді кисню до 9÷10 мгО2/дм3. При цьому у окремих створах відмічалося і підвищення показника ХСК: по руслу р. Десна -  до 28 мгО/дм3 та у р. Білоус – до 38 мгО/дм3. У створах річок Білоус та Стрижень фіксувалися також підвищені значення концентрацій нітрит-іонів, що вказує на збільшення антропогенного тиску міста Чернігів на стан поверхневих вод приток р. Десна.
Гідрохімічний стан р. Рось протягом місяця покращився у більшості створів, окрім створу питного водозабору м. К.-Шевченківський, де фіксувалися підвищені значення таких показників: ХСК (до 36,0 мгО/дм3), а також фосфатів та амонію.
Гідрохімічний стан поверхневих вод у басейні р. Південний Буг у січні незначно відрізнявся від попереднього місяця. Збільшились значення вмісту розчиненого кисню у воді. За результатами інструментально-лабораторних вимірювань вміст розчиненого у воді кисню складав:
  • від 5,1 до 12,2 мгО2/дм3 – верхів’я басейну у Хмельницькій області;
  • від 6,4до 12,4 мгО2/дм3  - у створах у Вінницькій області;
  • від 11,1 до 12,1 мгО2/дм3 - у Кіровоградській області;
  • від 12,4 до 15,9 мгО2/дм3 - у південній частині басейну (Миколаївська область).
У створах, розташованих у верхів’ї басейну на території Хмельницької області, зафіксовані негативні зміни щодо якісних показників вмісту у воді амонію сольового.
Якісний стан водних об’єктів басейну р. Сіверський Донець характеризувався підвищеним вмістом легкоокисних органічних сполук у всіх контрольованих створах спостережень. Перевищення нормативу за показником БСК5 у січні фіксувалося від 1,03 ГДК (у створі р. Сіверський Донець, 712 км, с. Н. Гусарівка) до 1,48 ГДК у створах приток першого порядку, річках Казенний Торець і Бахмутка.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року, незначні збільшення  концентрацій відмічалися за такими показниками: нітрат-іони у створах р. Сіверський Донець, 600 км, нижче м. Ізюм (від 8,75 мг/дм3 до 9,08 мг/дм3), р. Уди, гирло (від 20,52 мг/дм3 до 21,34 мг/дм3), р. Казений Торець, гирло (від 15,42 мг/дм3 до 16,01 мг/дм3); азот амонійний у створі р. Уди, гирло (від 1,29 мг/дм3 до 1,55 мг/дм3); фосфат-іони у створі  р. Лопань, гирло, м. Харків (від 3,10 мг/дм3 до 3,58 мг/дм3).
За специфічними показниками (СПАР, нафтопродукти, феноли) та вмістом солей важких металів суттєвих змін вздовж водотоку р. Сіверський Донець та приток I порядку не зафіксовано.
Кисневий режим в усіх контрольованих створах задовільний.
Жорсткість вздовж русла р. Сіверський Донець коливалась від 6,3 ммоль/дм3 (872 км, Печенізьке вдсх.) до 10,0 ммоль/дм3 (428 км, м. Лисичанськ). Спостерігалося зменшення рівня жорсткості, порівняно з січнем 2017 року, у створах: 510 км, Райстародубівська гребля (від 9,4 ммоль/дм3  до 8,3 ммоль/дм3),  483 км, нижче р. Бахмут (від 10,3 ммоль/дм3 до 9,2 ммоль/дм3), 469 км, с. Білогорівка (від 8,8 ммоль/дм3 до 8,3 ммоль/дм3), 444 км, вище м. Рубіжне (від 9,7 ммоль/дм3 до 9,2 ммоль/дм3), 428 км, м. Лисичанськ (від 10,5 ммоль/дм3 до 10,0 ммоль/дм3), 406 км, с. Світличне (від 10,6 ммоль/дм3 до 9,8 ммоль/дм3).
Протягом січня у поверхневих вод басейну р. Дністер показники, що вимірювалися не перевищували нормативів. Вміст розчиненого кисню фіксувався на достатньо високому рівню (10÷13 мгО2/дм3).
Гідрохімічний стан водних об’єктів задовільний, у тому числі і у створах нижнього Дністра, розташованих на території Одеської області. Однак, порівняно з попереднім періодом спостерігалося підвищення показника ХСК до 11÷12 мгО/дм3 у створах 20 км, р. Дністер (м. Біляївка, питний водозабір м. Одеса) та 16 км, р. Дністер (с. Маяки, ГНС Нижньо-Дністровської ЗС). Вміст розчиненого кисню становив 8 мгО2/дм3.
Вміст розчиненого кисню зі зниженням температури повітря та води в р. Дунай та придунайських озерах у січні збільшився і мав значення 11÷12 мгО2/дм3. У руслових створах р. Дунай знизились показники  забруднення органічними речовинами (ХСК). Проте у придунайських озерах ХСК досягало 55 мгО/дм3 (оз. Кагул, ГНС Нагорне) і 70 мгО/дм3 (оз. Ялпуг-Кугурлуй, Болградський питний водозабір, с. Оксамитне).
Гідрохімічний стан водних об’єктів басейну р. Тиса протягом січня був стабільним, знаходився на задовільному рівні і був характерним для даного періоду року.
За більшістю показників якість води основних водотоків та їх приток у басейні р. Тиса відповідала фоновим значенням, характерним для середніх багаторічних даних якісного стану вод.