11.04.2017 19:38
 Версія для друку

Форма та порядок розгляду звернень громадян

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
18.07.2011 № 255
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03.08.2011 № 944/19682
 
ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві водних ресурсів України
 
I. Загальні положення
 
1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Держводагентстві України.
 
1.2. Особистий прийом громадян Головою Держводагентства України, першим заступником і заступником Голови Держводагентства України, керівниками структурних підрозділів Держводагентства України проводиться в їх робочих кабінетах в установлені графіком особистого прийому громадян, затвердженим Держводагентством України, дні та години.
Особистий прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», проводиться першочергово.
 
1.3. Вхід громадян до приміщення Держводагентства України здійснюється за документами, що посвідчують особу.
 
1.4. Інформація про порядок і графіки особистого прийому громадян Головою Держводагентства України, першим заступником і заступником Голови Держводагентства України, керівниками структурних підрозділів Держводагентства України розміщується на офіційному веб-сайті Держводагентства України, у його приміщенні в доступному для вільного огляду місці, а також надсилається підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства України, для ознайомлення громадян.
Головою Держводагентства України, першим заступником і заступником Голови Держводагентства України, керівниками структурних підрозділів Держводагентства України проводиться прийом громадян під час виїзду у відрядження у межах України.
 
II. Організація особистого прийому громадян
 
2.1. Попередній запис громадян на особистий прийом здійснюється особисто або за телефоном:
до Голови Держводагентства України, першого заступника та заступника Голови Держводагентства України – відділом зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ;
до керівників структурних підрозділів Держводагентства України – відповідальними особами за діловодство в структурних підрозділах Держводагентства України.
Офіційна адреса Держводагентства України: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 8, тел.: 235-31-92, ел. адреса: scwm@scwm.gov.ua.
 
2.2. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб він звертався і яке було прийняте рішення, визначаються посадова особа, структурний підрозділ, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).
 
2.3. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалось у Держводагентстві України, проводиться у разі, коли порушене громадянином питання залишилося не вирішеним по суті.
У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз’яснення.
 
2.4. Список громадян, що попередньо записалися на особистий прийом, формується не пізніше ніж за три дні до здійснення прийому.
 
2.5. В особистому прийомі громадян можуть брати участь їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку.
Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.
2.6. У разі якщо порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянину може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви.
Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, вони розглядаються у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина, відповідно до чинного законодавства.
 
2.7. За бажанням відвідувачів може здійснюватися попередній запис на особистий прийом. Відповідальна за попередній запис особа проводить цей запис з урахуванням рішення, прийнятого під час особистого прийому, яке разом з письмовими заявами (клопотаннями), скаргами або пропозиціями (зауваженнями), поданими на особистому прийомі, передається відділу зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ для централізованої реєстрації в журналі обліку особистого прийому громадян відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348.
 
2.8. Виконавець розгляду письмового звернення, поданого на особистому прийомі, згідно з резолюцією керівництва Держводагентства України інформує відділ зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ про результати розгляду для відповідного запису у журналі обліку особистого прийому громадян.
 
2.9. Відділ зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, щокварталу інформує про це керівництво Держводагентства України.
 

Файли до завантаження

Форма електронного звернення