13.06.2017 16:59
 Версія для друку

Додаток № 2 до річного плану закупівель на 2017 рік ( за КПКВ 2407020, КЕК 2281 та КПКВ 2407050, КЕК 2281) (зі змінами на 12.06.2017)

Додаток № 2 до річного плану закупівель
на 2017 рік ( за КПКВ 2407020, КЕК 2281 та КПКВ 2407050, КЕК 2281)
(зі змінами на 12.06.2017)
Державне агентство водних ресурсів України (ЄДРПОУ 37472104)
 (найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
№ теми
Предмет закупівлі
Коди  відповідних класифікаторів предмета закупівлі
Код згідно з КПКВ і КЕК (для бюджетних коштів)
Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість предмета закупівлі, грн.
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
 
2
4
5
6
7
  1. Прикладні наукові та науково-технічні розробки у сфері розвитку водного господарства
(КПКВ 2407020, КЕК 2281)
  1. Перехідна тематика
 
454
Розробка  методичних рекомендацій щодо оптимізації експлуатаційного режиму роботи Північно-Кримського каналу на території Херсонської області з удосконаленням системи водообліку
ДК 015-97
І.1 06
ДК 021: 2015 – 77800000-8 (Послуги у сфері водного господарства)
2407020
2281
40 000,00
(2017 рік – 20 000,00 (двадцять тисяч грн. 00 коп.), без ПДВ
допорогові закупівлі, без застосування електронної системи
травень
2017 р.
Дог. від 11.04.2016
№ 454, додаткова угода від 29.05.2017
 № 1
601
Оцінка сучасного стану природних вод у зоні можливого впливу кар’єра «Хотиславський» у зв’язку із завершенням розробки піщаних відкладів
ДК 015-97 І.1 04
ДК 021: 2015 – 9071000-7 (Екологічний менеджмент)
2407020
2281
14000,00
(2017 рік – 0 гривень)
допорогові закупівлі, без застосування електронної системи
-
Дог. від 20.04.2016
№ 601, угода від 19.05.2017 про розірвання дог. від 20.04.2016
№ 601
603
Методичні рекомендації з розробки правил експлуатації водосховищ
ДК 015-97 ІІ.2 24
ДК 021: 2015 – 73400000-6 (Послуги з проведення НДДКР у сфері безпеки та оборони)
2407020
2281
40 000,00
(2017 рік – 20 000,00 (двадцять тисяч грн. 00 коп.), без ПДВ
допорогові закупівлі, без застосування електронної системи
травень
2017 р.
Дог. від 20.04.2016
№ 603, додаткова угода від 17.05.2017
№ 1
 
1.2. Нова тематика
701
Розробка рекомендацій щодо порядку розробки гранично допустимих скидів речовин у водні об’єкти із зворотними водами
ДК 015-97 ІІ.2 28 ДК 021: 2015 – 9071000-7 (Екологічний менеджмент)
2407020
2281
75 000,00 (сімдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.), без ПДВ
допорогові закупівлі, звіт про укладений договір
липень
2017 р.
 
702
Наукове обґрунтування  інформаційної моделі розробки гранично допустимих скидів речовин у водні об’єкти із зворотними водами
ДК 015-97 ІІ.2 28 ДК 021: 2015 – 9071000-7 (Екологічний менеджмент)
2407020
2281
81 100,00 (вісімдесят одна тисяча сто грн. 00 коп.), без ПДВ
допорогові закупівлі, звіт про укладений договір
липень
2017 р.
 
2. Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами (КПКВ 2407050, КЕК 2281)
2.1. Нова тематика
703
Розробка моделі водогосподарського балансу української частини районів басейнів річок Дунай, Західний Буг та суббасейну річки Десна. Верифікація та адаптація водогосподарських балансів української частини районів басейнів річок Дон, Дністер, району басейну річки Південний Буг та суббасейну річки Прип’ять до вимог нормативно-правових актів Мінприроди
ДК 015-97 І.1 05
 ДК 021: 2015 – 71350000-6 (Науково-технічні послуги в галузі інженерії)
2407050
2281
50 000,00 (п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.), без ПДВ
допорогові закупівлі, звіт про укладений договір
травень
2017 р.
Дог. від 19.05.2017
 № 703
704
Систематизація природних та антропогенних факторів для визначення складових водогосподарського балансу української частини районів басейнів річок Дунай, Західний Буг та суббасейну річки Десна
ДК 015-97 І.1 05
 ДК 021: 2015 – 71350000-6 (Науково-технічні послуги в галузі інженерії)
2407050
2281
30 000,00 (тридцять тисяч грн. 00 коп.), без ПДВ
допорогові закупівлі, без застосування електронної системи
травень
2017 р.
Дог. від 19.05.2017
 № 704
705
Розробка рекомендацій щодо моніторингу ґрунтових гребель
ДК 015-97 І.1 06
 ДК 021: 2015 – 73300000-5 (Проектування та виконання НДДКР)
2407050
2281
20 000,00 (двадцять тисяч грн. 00 коп.), без ПДВ
допорогові закупівлі, без застосування електронної системи
червень
2017 р.
 
 
Затверджений рішенням тендерного комітету від 12.06.2017 № 6
 
Голова тендерного комітету Гвозденко П.В.                                                                        
 
Секретар тендерного комітету Стрелець О.Ю.                                                                                                    

Додаток № 2 до річного плану закупівель на 2017 рік ( за КПКВ 2407020, КЕК 2281 та КПКВ 2407050, КЕК 2281) (зі змінами на 12.06.2017) (pdf)

Додаток № 2 до річного плану закупівель на 2017 рік ( за КПКВ 2407020, КЕК 2281 та КПКВ 2407050, КЕК 2281) (зі змінами на 12.06.2017) (pdf)