19.10.2017 11:27
 Версія для друку

Держводагентством оголошено конкурс на посаду заступника начальника управління-начальника відділу економіки управління економіки, фінансів та інвестицій Державного агентства водних ресурсів України

                                                                                                                                                         Додаток
                                                                                                                                                         до наказу Держводагентства
                                                                                                                                                         від 19.10.2017  року № 249-ос
УМОВИ
проведення конкурсу на посаду
заступника начальника управління-начальника відділу економіки управління економіки, фінансів та інвестицій
Державного агентства водних ресурсів України
 
Загальні умови
Посадові обов’язки
- бере участь у реалізації державних цільових, міждержавних і регіональних програм з питань водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах компетенції управління;
-.забезпечує розроблення пріоритетних напрямів діяльності водогосподарсько-меліоративного комплексу;
- бере участь у розробленні стратегії розвитку підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держводагентства;
- здійснює заходи щодо широкого застосування прогресивних форм і методів фінансового забезпечення підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, спрямованих на ефективне використання коштів, майнових і фінансових ресурсів;
- організовує роботу з підготовки та зведення проекту Державного бюджету України у частині доходів і видатків установ і організацій, що належать до сфери управління Держводагентства;
- забезпечує розгляд та аналіз поданих на затвердження кошторисів організацій та установ, складання зведених кошторисів та планів асигнувань по галузі;
-.забезпечує підготовку розрахунків і опрацювання, пропозицій щодо коригування протягом року, у разі виробничої необхідності, кошторисів бюджетних установ, а також помісячних планів асигнувань установ і організацій, що фінансуються з державного бюджету;
- разом зі структурними підрозділами Держводагентства розробляє проекти паспортів бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, веде облік виконання їх показників, складає звітність про їх виконання;
 - здійснює фінансування організацій галузі із загального та спеціального фондів державного бюджету, контролює використання ними бюджетних коштів у межах встановлених лімітів та цільового призначення;
-.здійснює аналіз виконання кошторисів установ і організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, у розрізі кодів економічної класифікації, загального та спеціального фондів;
- розробляє на основі пропозицій водогосподарських організацій, місцевих органів влади, структурних підрозділів Держводагентства поточні і перспективні інвестиційні програми будівництва, складає переліки та титульні списки будов і подає їх на затвердження в установленому порядку;
- забезпечує реалізацію інвестиційної політики з урахуванням пріоритетних напрямів структурного реформування економіки, розміщення державних інвестицій за цільовими програмами у сфері водного господарства;
- здійснює контроль за станом погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам, виконанням графіків погашення цієї заборгованості державними підприємствами, що належать до сфери управління Держводагентства;
- забезпечує впровадження положень законів України, указів Президента України і постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці, індексації доходів населення, встановлення пільг, доплат і надбавок у сфері управління Держводагентства та контролює їх виконання;
- здійснює методологічне керівництво з питань фінансової, економічної та інвестиційної діяльності, управління об’єктами державної власності та соціально-трудових відносин підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держводагентства;
- забезпечує виконання відповідно до чинного законодавства України функцій з координації управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Держводагентства
Умови оплати праці
- посадовий оклад 7700 грн.;
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково
 
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
5.Копія (копії) документа (документів) про освіту.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
 
Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 7 листопада 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 8.
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 8,  о 10 год. 00 хв.,  9 листопада 2017 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Котнюк Микола Миколайович, 234-71-54, kadridva@ukr.net
 
Кваліфікаційні вимоги
Загальні вимоги
1
Освіта
вища освіта за освітнім ступенем  магістра
2
Досвід роботи
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше ніж два роки
3
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
Професійна компетентність
Професійна компетентність
Вимога
Компоненти вимоги
1
Лідерство
ведення ділових переговорів;
вміння обґрунтовувати власну позицію;
досягнення кінцевих результатів.
2
Прийняття ефективних рішень
вміння вирішувати комплексні завдання;
забезпечення співвідношення ціни і якості;
ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);
аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;
вміння працювати з великими масивами інформації;
вміння працювати при багатозадачності;
встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.
3
Комунікації та взаємодія
вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
відкритість.
4
Впровадження змін
реалізація плану змін;
здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;
оцінка ефективності здійснених змін.
5
Управління організацією роботи та персоналом
організація і контроль роботи;
управління проектами;
управління якісним обслуговуванням;
вміння працювати в команді та керувати командою;
мотивування;
оцінка і розвиток підлеглих;
вміння розв’язання конфліктів.
6
 Особистісні компетенції
аналітичні здібності;
дисципліна і системність;
інноваційність та креативність;
самоорганізація та орієнтація на розвиток;
дипломатичність та гнучкість;
незалежність та ініціативність;
орієнтація на обслуговування;
вміння працювати в стресових ситуаціях.
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
1
Знання законодавства
Знання:
 - Закону України «Про державну службу»;
 - Закону України «Про запобігання корупції»
2
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон про Державний бюджет України на відповідний період, Закони України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України у сфері бюджетних відносин, Положення про Держводагентство, Регламент Кабінету Міністрів України, основи трудового законодавства