19.12.2017 15:57
 Версія для друку

Держводагентством оголошено конкурс на посаду головного спеціаліста сектору у Житомирській області Державного агентства водних ресурсів України

            Затверджено 
                                                                                                                                                         наказом Держводагентства
                                                                                                                                                         від 19.12.2017  року № 288-ос
УМОВИ
проведення конкурсу на посаду
головного спеціаліста сектору у Житомирській області
Державного агентства водних ресурсів України
(тимчасово вакантна посада)
Загальні умови
Посадові обов’язки
- підготовка проектів висновків дозвільним органам щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування;
- підготовка пропозицій щодо погодження нормативів водопостачання;
- підготовка пропозицій щодо встановлення режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів (крім тих, що встановлюються відповідно до Порядку розроблення та встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затвердженого наказом Мінприроди України від 07.02.2012 № 46 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.03.2012 за № 393/20706);
- підготовка пропозицій щодо встановлення режимів роботи для орендованих водних об’єктів;
- підготовка пропозицій щодо погодження договорів оренди водних об’єктів;
- підготовка пропозицій щодо погодження проектів на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт на землях, зайнятих морями), пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також виконанням бурових та геологорозвідувальних робіт;
- підготовка пропозицій щодо погодження проектів встановлення розмірів смуг відведення та режиму користування ними;
- підготовка пропозицій щодо погодження меж зон санітарної охорони водних об’єктів;
- підготовка пропозицій щодо погодження створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок;
- підготовка пропозицій щодо погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій», щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству (крім документації із землеустрою, що стосується морів, морських заток та лиманів, а також їх прибережних захисних смуг);
- забезпечення надсилання електронною поштою до упрводресурсів вихідних документів для їх реєстрації в електронній системі «Megapolis. Документообіг. Діловодство та КВД»;
- ведення журналів реєстрації вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції;
- ведення журналів обліку виходу на роботу працівників та реєстрації місцевих відряджень;
- врахування пропозицій, висновків, рекомендацій технічної ради обласного (басейнового)  управління водних ресурсів при розгляді питань, що належать до компетенції головного спеціаліста;
- діяти відповідно до вимог Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», правил внутрішнього службового розпорядку для працівників Держводагентства;
- забезпечення збереження та ефективного використання державного майна, яке знаходиться у користуванні головного спеціаліста
Умови оплати праці
- посадовий оклад 3801 грн.;
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
строково, на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
5.Копія (копії) документа (документів) про освіту.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
 
Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 12 січня 2018 року
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
17 січня 2018 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Велика Васильківська, 8
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Котнюк Микола Миколайович, 234-71-54, kadri@scwm.gov.ua
 
Кваліфікаційні вимоги
Загальні вимоги
1
Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче  молодшого бакалавра або бакалавра
2
Досвід роботи
не потребує
3
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
Професійна компетентність
Професійна компетентність
Вимога
Компоненти вимоги
1
Якісне виконання поставлених завдань
вміння працювати з інформацією;
здатність працювати в декількох проектах одночасно;
орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
вміння вирішувати комплексні завдання;
вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати
2
Командна робота та взаємодія
 вміння працювати в команді;
 вміння ефективної координації з іншими;
 вміння надавати зворотний зв'язок
3
Сприйняття змін
 виконання плану змін та покращень;
 здатність приймати зміни та змінюватись.
4
Технічні вміння
вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку
5
Особистісні компетенції
відповідальність;
системність і самостійність в роботі;
уважність до деталей;
наполегливість;
креативність та ініціативність;
орієнтація на саморозвиток;
орієнтація на обслуговування;
вміння працювати в стресових ситуаціях
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
1
Знання законодавства
Знання:
 - Закону України «Про державну службу»;
 - Закону України «Про запобігання корупції»
2
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
Водний і Земельний кодекси, закони України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про безоплатну правову допомогу», Кодекс адміністративного судочинства України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, прийняті на виконання вказаних законодавчих актів України; Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України від 10.02.2010 № 1861-VI, Положення про Держводагентство.